MEHAMN LUFTHAVN
Avinor Mehamn lufthavn, Adresse: 9770 Mehamn
Telefon: 67035140

Flyplasser Finnmark