HAMMERFEST LUFTHAVN
Avinor Hammerfest lufthavn, Adresse: 9600 Hammerfest
Telefon: 67035050

Flyplasser Finnmark