LINDSETH BYGG AS
Postadresse: Boks 164, 9735 Karasjok,
Telefon: 78466377