KIRKEPORTEN CAMPING
Kirkeporten Camping, Besøksadresse: Storvannsveien 2, 9763 Skarsvåg
Telefon: 90960648