ISHAVETS GULL & SØLV
Ishavets Gull & Sølv, Adresse: Parkveien 3, 9915 Kirkenes
Telefon: 78991576