Stokkvågen

Bygd i Lurøy kommune på Helgelandskysten. Like nord for bygda ligger Grønsvik Kystfort, som er et av mange fort som ble anlagt av Tyskerne langs Norskekysten under Andre verdenskrig. Det er merket sti til anlegget.

  • Stokkvågen er startpunkt for Nasjonal turistveg Helgelandskysten nord.
  • For fergetider til Onøy, Lovund, Sleneset og Træna fra Stokkvågen, se nettsidene til Boreal (Helgelandske).


Vis større kart