BODŲ FLYKLUBB
Bodų Flyklubb, Adresse: Postboks 268, 8001 Bodų
Telefon: 75524399