BOKHOLDERIET BODŲ AS
Bokholderiet Bodų AS, Adresse: Gidsken Jakobsens vei 32, 8008 Bodų
Telefon: 75548240