POLITIHØGSKOLEN AVDELING BODØ
Politihøgskolen avdeling Bodø, Adresse: Slekkåsveien, 8026 Bodø
Telefon: 75588000