VELFJORD BYGDEMUSEUM
Velfjord Bygdemuseum, Adresse: 8960 Hommelstø
Telefon: 75024334

Museum Nord-Norge