BRYGGA
Brygga, Adresse: C/O Per Kristian Nordøy, Nermarka 3, 8800 Sandnessjøen
Telefon: 75054640