SKUTVIK GJESTEGÅRD
Skutvik Gjestegård, Adresse: Skutvik, 8290 Skutvik
Telefon: 75771117