LEIRFJOR BYGDESAMLINGER
Leirfjord Bygdesamlinger, Adresse: Leirfjord Folkminnelag, v/ G. Berntsen, Leines, 8890 Leirfjord
Telefon: 75049293

Kultur Nord-Norge