SJØBAKKEN FISKE-CAMPING
Sjøbakken Fiske-Camping, Adresse: Ytre Levang, 8890 Leirfjord
Telefon: 91148075