LØDINGEN KINO
Lødingen Kino, Adresse: Stakeveien 1
Telefon: 76935357