Å HAMNA RORBUER
Å Hamna Rorbuer, Adresse: 8392 Sørvågen
Telefon: 76091211