NORSK FISKEVÆRSMUSEUM
Norsk Fiskeværsmuseum, Adresse: Å, 8392 Sørvågen
Telefon: 76091488