NYE VESTLOFOTEN HOTELL
Nye Vestlofoten Hotell, Adresse: 8392 Sørvågen
Telefon: 76091370