BREIDABLIKK GJESTEHUS
Breidablikk Gjestehus, Adresse: Tore Hunds g 41, 8514 Narvik
Telefon: 76941418