FJELLHEISRESTAURANTEN
Fjellheisrestauranten, Adresse: 8505 Narvik
Telefon: 76942799