ARCTIC INN
Arctic Inn, Adresse: Kila, 8186 Tjongsfjorden
Telefon: 75098360