FINNHOLMEN BRYGGE
Finnholmen Brygge, Adresse: postboks 47, 8312 Henningsvær
Telefon: 76069960