RESTAURANT KJØKKENET
Restaurant Kjøkkenet, Adresse: Anker Brygge, Lamholmen, 8300 Svolvær
Telefon: 76066480