HALSØY KRO OG MOTELL
Halsøy Kro og Motell, Adresse: Naustgata 3, 8663 Mosjøen
Telefon: 75177743