NATHANIELSEN BEGRAVELSESBYRÅ AS
Nathanielsen Begravelsesbyrå, Adresse: Seljestadveien 16 A, 9406 Harstad
Telefon: 91359000