LENVIK BYGDEMUSEUM
Lenvik Bygdemuseum, Adresse: Bjorelvnes, Postboks 165, 9305 Finnsnes
Telefon: 77847489