KVITNES CAMPING
Kvitnes Camping, Adresse: Tjeldsundbrua, 9440 Evenskjer
Telefon: 77085625