Skånland kommune

Skånland kommune

Sør i kommunen ligger tettstedet Evenskjer som også er kommunesenter. Evenskjer ligger midt i Tjeldsundet, mellom byene Harstad i Troms fylke og Narvik i Nordland fylke.

Midt i kommunen, 17 km fra kommunesenter ligger tettstedene Tovik og Sandstrand.

Nord i kommunen, 37 km fra kommunesenter finner du tettstedet Grovfjord.

Kommunen har en unik beliggenhet og en flott, variert natur. Få distriktskommuner har en så gunstig beliggenhet i forhold til infrastruktur og muligheter for effektiv transport på land, luft og sjø. Kommunen ligger midt i Nord-Norges mest folkerike område, og har store muligheter for næringsutvikling og bosetting.

Folk i kommunen har mye å glede seg over. Kommunen har svært aktiv og velutviklet organisasjonsliv. Kommunen har ca 80 lag og foreninger som bl.a. driver sin virksomhet innenfor idrett, friluftsliv, jakt-, fiske, musikk, revy, historie og håndverk.

Kommunen har veletablert næringsliv innen verkstedindustri, skipsbygging, lakseoppdrett, matvarebutikker, post, bank, sport, apotek, klær, frisør, gaver, husflid, kro, lefsebakeri, Minnesota klinikk, camping, hytteutleie, hotelldrift, konferanser med mer.

En av kommunens satsingsområder er tilrettelegging for nyetablerte familier. Kommunen har flere ledige tomter i boligfelt. Kommunens målsetting er å tilrettelegge for spredt boligbygging. Kommunen har innført stimuleringstiltak for boligbygging: Byggeklare tomter i kommunale byggefelt tilbys gratis til etablerere i boligfelt anlagt før 2000. Ved kjøp av tomt/bygging av bolig ved første gangs etablering gis et tilskudd på kr 15.000 kroner. Ved første gangs etablering i kommunen ved kjøp av brukt bolig/leilighet, gis et tilskudd kr 15.000 kroner.

Skånland kommune anses å være en trygg og god kommune å vokse opp i. Kommunen har full barnehagedekning, et godt skoletilbud, videregående skole og folkehøgskole samt et variert fritidstilbud for de fleste. Hvis det er tilbud du savner i Skånland, så finner du det i umiddelbar nærhet i nabokommunene, særlig er den korte avstanden til Harstad et stort fortrinn for Skånland.
Kommunen har flere forretningsområder:

Grovfjord: Kalveskinnet, vei, vann og kloakk er framført til området.
Breistrand: Regulert område. Lett tilgjengelig, nært E 6, flyplass og privat kai.
Evenskjer: Ledige arealer. Lokalisert i kommunens sentrum, god Infrastruktur, nær E6, E10, flyplass og kai.
Kvitnes: Området ligger like ved Tjeldsundet Med kort avstand til E6 og E10.
Sandstrand/Tovik: Noen ledige arealer i regulert område som er i privat eie. Større industriområde som eies av bedrift.

Vis større kart