NORD-TROMS MUSEUM
Nord-Troms Museum, Adresse: Bjørklysvingen 13, 9152 Sørkjosen
Telefon: 97558330