KIRKELIG UTDANNINGSSENTER I NORD
Kirkelig utdanningssenter i nord, Adresse: Breivika, 9037 Tromsų
Telefon: 77646575