SKITTENELV CAMPING
Adresse: Skittenelv, 9022 Grøtsundet
Telefon: 46858000