ST-ELISABETH HOTELL OG HELSEHUS
Adresse: Mellomvegen 50, 9007 Tromsø
Telefon: 77756200