Lavangsvekka LAVANGSVEKKA
Hvor: Lavangen kommune. Når: 19. til 25. juni 2023

Festuke med mange ulike aktiviteter i Lavangen kommune.

Har vært arrangert siden 1989.

For mer informasjon, besøk kommunens hjemmeside.

Flere: Festivaler Troms