KARLSØY KOMMUNE Hjemmeside
Karlsøy kommune, Adresse: Karlsøy kommune, 9130 Hansnes
Telefon: 77746000, Telefax: 77746001

Folketall: 2344 (2007 SSB. ), Areal: 1039 km², Høyeste punkt: Soltindan: 1051 moh.

Knapt en times kjøring nordover fra Tromsø vil du passere 70 grader nord, og du vil da befinner deg i Karlsøy kommune, det arktiske kystlandet. Kommunen består av over 600 øyer og holmer, hvorav fem øyer med bosetning. Dette er Ringvassøya, Vannøya, Reinøya, Rebbenesøya og Karlsøya. På ca 1100 km² landareal lever om lag 2400 innbyggere i hovedsak av fiskeri. Karlsøy er blant verdens viktigste eksportører av saltfisk, med Portugal, Spania og Brasil som primærmarked. Arbeidsplasser finnes også innefor offentlig sektor, jordbruk, turisme, salg- og service.

Kommunesenteret ligger på Hansnes på Ringvassøya. Herfra er det fastlandsforbindelse via Kvalsundtunnelen. Karlsøy kommune grenser til Skjervøy og Lyngen i øst, og Tromsø i sør. I nord og vest grenser kommunen mot havet.

Kommunen har et rikt fugle- og dyreliv med spesielt store havørnkolonier. Øyene har gode forhold for jakt, fiske og friluftsliv. Naturen spenner fra karrig kystlandskap med bratte fjell ytterst i kommunen til skogkledde daler og fiskerike elver og vann lenger inn mot fastlandet. Den storslagne naturen brukes mye, av mange, og aktivitetene spenner fra å fiske ”seimølja” fra robåten, til å gå turer i fjære og fjell. Også toppturer er populære, eller å jakte ryper om høsten, fiske ørret i gode fiskevann og ikke minst plukke bær på gode moltemyrer.

Karlsøy kommune er et viktig rekreasjonsområde for folk også bosatt i Tromsø, og i helgene er det stor trafikk av tromsøværinger som opplever kvalitetstid i hytter og fritidshus rundt omkring på øyene våre. Disse, og alle andre som ønsker å bruke kommunen vår til positive opplevelser, er hjertelig velkommen hit.

I tillegg inviterer vi mer enn gjerne folk og familier til å bli en del av vår faste bosetning. Det er godt å bo i Karlsøy kommune, langt borte fra storbyens stress og mas, men allikevel så nært at storbylivet kan oppleves i mindre doser.

For mer informasjon om Karlsøy kommune: Se vår nettside eller ta kontakt med kommunen pr telefon.

Artikler fra Karlsøy:

Nord-Fugløy